זכויות עובדים זרים בענף הסיעוד בישראל

זכויות עובדים זרים מטפלים סיעודיים בישראל

העסקת עובד זר כרוכה בחוקים ברורים ומותאמת באופן ישיר לדיני עבודה. כלומר, על העובד הזר העוסק בסיעוד לקבל את כל זכויות העסקה בישראל כשם שעובד ישראלי זכאי להם.

להלן תקציר זכויות המטפלים הזרים בישראל:

%d7%93%d7%92%d7%9c-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c1.       שכר – שכר עובד זר יהיה בהתאם לשכר המינימום בישראל. נכון לדצמבר 2017 שכר המינימום הינו 5300 ש"ח. מעסיקים רשאים לנכות משכרו של העובד בעבור ביטוח בריאות, ביטוח לאומי, מגורים וכלכלה בתנאי שסך כל הניכויים לא יעלו על 25%.

2.       מועד תשלום – על המעסיק לשלם את השכר לא יאוחר מה9 לחודש בעבור החודש הקודם.

3.       יום מנוחה שבועי – עובד זכאי ליום מנוחה שבוע לפי דתו / ארץ מוצאו שלא יפחת מ25 שעות רצופות.

4.       חופשה שנתית – כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום בהתאם לותק העבודה שלו:

שנות ותק ימי חופשה שנתית
0-4 13
5 14
6 16
7 18
8 19
9 20
10 21
11 22
12 23
13 24
14 ואילך 24

5. חג – עובד זכאי לתשעה ימי חג בשנה בהתאם לדתו / אמונותיו, החל מהיום הראשון לעבודתו. יום חג הינו יום שבתון ואורכו לא יפחת מ25 שעות. במידה והעובד נשאר לעבוד יום חגו יש לשלם עבור 25 השעות 150%.

6. הבראה – עובד זכאי לדמי הבראה בהשלמת שנת עבודה לפי הותק שצבר:

שנות ותק ימי הבראה
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ואילך 10

7.       ימי מחלה – עובד זכאי ליום וחצי מחלה לכל חודש של עבודה מיומו הראשון בעבדוה עד לכדי צבירה של מקסימום 90 ימים. תשלום ימי המחלה יהיה כנגד אישור רפואי:

א.      יום ראשון מחלה – ללא תשלום

ב.      יום שני ושלישי למחלה – 50% תשלום

ג.        יום רביעי ואילך – 100% תשלום

8.       פיצויי פיטורים –עובד זר זכאי לפיצויי פיטורים לאחר השלמת שנת עבודה במידה ופוטר או הפסיק את עבודתו בנסיבות המזכרות אותו בפיצויי פיטורים – לדוגמא פטירה או מעבר לבית אבות דינם כדין פיטורים. מועד תשלום פיצויי הפיטורים לעובד הזר הינם עד 30 יום לאחר סיום יחסי העבודה. שכר הפיצויים מחוש לפי שכר החודשי של העובד (בתנאי שלא יפחת משכר המינימום) כפול מספר שנות העבודה.

9.       הודעה מוקדמת – כל הפסקת עבודה מחויבת בהודעה מוקדמת בכתב בין אם מגיעה מצד המעסיק ובין אם מגיעה מצד העובד. במידה ולא ניתנה הודעה מוקדמת יש בפיצוי כספי לפי גובה השכר.

הודעה מוקדמת מצד המעסיק הודעה מוקדמת מצד העובד
ותק בעבודה זמן הודעה מוקדמת ותק בעבודה זמן הודעה מוקדמת
6 חודשים ראשונים יום אחד על כל חודש 7 ימים – 3 חודשים 7 ימים
7 חודשים – 12 חודשים 2.5 לכל חודש (בנוסף לששת הימים מששת החודשים הראשונים) 3חודשים – 6 חודשים 14 ימים
שנה ואילך חודש 7 חודשים – 12 חודשים 21 ימים
שנה ואילך חודש

10. פנסיה – לפי חוק הפנסיה בשנת 2008, כל עובד זכאי לקבל הפרשות פנסיה מהעסיק שלו מידי חודש החל מתום שישה חודשי עבודה.

11. ביטוח בריאות – על המעסיק חלה חובה להסדיר ביטוח בריאות לעובד החל מיום עבודתו הראשון למשך כל תקופת עבודתו.

12. ביטוח לאומי – על המעסיק חלה חובה לבטח את העובד בביטוח הלאומי בהתאם להנחיות המוסד.
13. חוזה העסקה – הן לעובד והן למעסיק חובה שיהיה הסכם העסקה בשפה שיכול להבין.

זכויות המטפלים הזרים – מקרים חריגים :

1.       הריון– עובדת זרה בהריון זכאית לזכויות כשם שעובדת ישראלית; אם עובדת למעלה משישה חודשים אסור לפטרה אלא אם יש אישור מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. כמו כן, לאחר הלידה העובדת זכאית לחופשת לידה בתשלום מהביטוח לאומי למשך 14 שבועות.

2.       חופשת מולדת– חופשת מולדת הינה תקופה בה העובדת יוצא לחופשה לצורך ביקור ארץ מולדתו. במידה וחופשה זו היא על חשבון ימי החופשה השנתיים (בתשלום) זכויותיו הסוציאליות של העובד נשמרות במלואן. במידה והחופשה היא לא על חשבון ימי החופשה בתשלום דינה הוא כדין חופשה ללא תשלום, המשמעות היא שתקופת היעדרותו נספרת לצורך ותק לחישוב פיצויים ופנסיה בלבד (כלומר, על המעסיק להמשיך להפריש פנסיה לעבוד בזמן היעדרותו ובסיום יחסי העבודה לחשב את התקופה הזו לצורך חישוב פיצויים) עם זאת, תקופת החופשה ללא תשלום אינה נכללת לצורך חישוב ותק לזכויות סוציאליות כגון – חופשה שנתית, הבראה וימי מחלה.

איך יודעים אם המטפל הזר חוקי בארץ או לא?

לפי רשות האוכלוסין וההגירה ישנם מספר חוקים ונהלים לגבי קביעת חוקיותו של עובד בארץ:

1.       ויזה בתוקף–עובד זר ראשי לעבוד אך ורק אם יש בידו אשרת עבודה בתוקף מסוג ב/1 בענף הסיעוד בלבד. עובד זר אשר אינו ממועסק למעלה מ90 יום עליו לעזוב את ישראל.

2.       אזור גאוגרפי–אשרת העבודה של עובד זר מונפקת לפי חלוקה גאוגרפית לפי שלושה איזורים (אזור 1, 2, 3) האזור המצוין באשרת העבדה של  העובד הוא האזור בו הוא ראשי לעבוד. ההגבלות נקבעו לצורך הגנה על מטופלים שנמצאים במקומות מרוחקים ולא לאפשר נהירה של עובדים לכיוון המרכז.

3.       זמן שהות בארץ– עובדים זרים בארץ מורשים לשהות בישראל לתקופה זמנית בלבד לתקופה של עד 63 חודשי עבודה. בענף הסיעוד ישנן החרגות בנושא:  א. עד 51 חודשי עבודה עובד זר ראשי להחליף מעסיקים. ב. עובד זר בעל אשרת עבודה תקפה ראשי להחליף עובדים בחופשת מולדת עד לתקופת שהות של 63 חודשים. ג. כאשר עובד זר עובד אצל אותו מעסיק ניתן להאריך את אשרת העבודה שלו מידי שנה גם אם עבר 63 חודשי שהות בישראל.

4.       מקרים חריגים – הגשת בקשה לוועדה הומניטרית.

חשוב לזכור! גם אם עובד עומד בכל התנאים הנ"ל רק מעסיק בעל היתר להעסקת עובד זר בסיעוד ראשי להעסיק עובד זר. כמו כ, החוק מחייב על רישום בלשכות פרטיות מורשות.

 

 לסיכום, שמירה על זכויות עובד זר סיעודי היא למענכם

לשם קריאה של כל הזכויות והחובות של המעסיק לעובד הזר ניתן לקרוא את החוברת המפורטת של הביטוח הלאומי בדבר זכויות עובדים זרים.

4הורינואנו באתר 4הורינו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה. הירשמו באתר, אנו ניצור עמכם קשר ונקל עליכם את ההסתגלות למצב החדש בו הנכם מעסיקים עובד זר ומפקידים בידיו לטיפול את האדם היקר לכם.